Відділення теорії та історії мистецтв

Про відділення

Відділення теорії та історії мистецтв складається з 16 членів:6 академіків і 10 членів-кореспондентів.
Відділення теорії та історії мистецтв є осередком у загальнонаціональному просторі, що не тільки акумулює здобутки представників науки різних регіонів України, а й намагається розвинути розробку сучасних методологій і навчально-методичних напрацювань, зосередитися на інтегративних процесах щодо поєднання різних сфер гуманітарного знання, активізувати входження української культури у світовий простір.

 • Читати більше

  За умов зростання ролі мистецтвознавства як важливого чинника гармонійного розвитку особистості і суспільства Національна академія мистецтв України є тим творчо-науковим осередком, де мистецтвознавча наука представлена майже в усіх її напрямах. 
  Академік-секретар відділення — академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України, заслужений діяч культури Польщі О.К.Федорук; його заступники — академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, лауреат премії ім. Леся Курбаса Н.М.Корнієнко, доктор архітектури, професор М.М.Дьомін. 
  Дійсні члени (академіки) відділення: доктор філософських наук, професор В.А.Бітаєв, доктор мистецтвознавства, професор М.Р.Губаренко, доктор мистецтвознавства, професор Т.В.Кара-Васильєва, доктор мистецтвознавства Н.М.Корнієнко, доктор мистецтвознавства, доктор мистецтвознавства, професор Н.О.Персидська, доктор мистецтвознавства, професор Г.Г.Стельмащук, доктор мистецтвознавства, професор О.К.Федорук. 
  Члени-кореспонденти: доктор мистецтвознавства В.М.Гайдабура, доктор архітектури, професор М.М.Дьомін, доктор мистецтвознавства, професор О.С.Зінкевич, доктор мистецтвознавства, професор О.Ю.Клековкін, доктор мистецтвознавства, професор О.А.Лагутенко, кандидат мистецтвознавства, професор О.С.Мусієнко, доктор мистецтвознавства, професор С.Й.Поріцька (Грица), доктор мистецтвознавства, професор О.В.Сокол, доктор мистецтвознавства, професор А.К.Терещенко, доктор мистецтвознавства І.М.Юдкін. Учений секретар відділення — кандидат наук, старший науковий співробітник П.В.Харченко.
  В останній чверті XX — на початку XXI століття розвиток національної художньої культури та гуманітарно-природничих дисциплін породив нові підходи до аналізу тих процесів та явищ, що мають місце в соціокультурному середовищі держави, зокрема виокремив та дефініціював пріоритетні напрями національного мистецтвознавства. 
  В умовах цього нового контексту національне мистецтвознавство, представлене відділенням теорії та історії мистецтв НАМ України, демонструє вагомі методологічні і теоретичні здобутки, потужний потік експериментальної думки, новітні пошукові напрями історично-аналітичного характеру.
  Водночас члени відділення зосереджують увагу на поглибленні зв’язків зі світовою мистецтвознавчою практикою. Простежується прорив у площині герметизму мистецтвознавства — вихід на міжнародні контакти, інтеграція наукової думки у міжнародний культурний простір (організація та проведення міжнародних конференцій, симпозіумів круглих столів) набувають все більш потужного характеру. Завдячуючи зусиллям відділення теорії та історії мистецтв НАМ України, дослідження та популяризація кращих здобутків української художньої культури та її митців знаходять активне поширення, масштаб конкретних мистецтвознавчих досліджень поступово зростає.

Структура

Академік-секретар: В. В. Корнієнко Заступники академіка-секретаря: Н. М. Корнієнко, О. К. Федорук Бюро відділення: В. В. Корнієнко, Н. М. Корнієнко, О. К. Федорук, М. М. Дьомін, О. А. Лагутено, С. В. Тишко 
Учений секретар Відділення:Поліна Вагифівна Харченко,кандидат педагогічних наук, доцент
Телефон: 486-37-41 

Керівництво

Illustration

ВладиславВікторовичКорнієнко

Академік-секретарта голова бюро відділення

Громадський, культурний діяч, менеджер культури й освіти, науковець. Член-кореспондент НАМ України (2021), заслужений діяч мистецтв України, доктор культурології, професор 

Illustration

НелліМиколаївнаКорнієнко

Заступник академіка-секретаря та член бюро відділення

Мистецтвознавець, соціолог, театрознавець, культуролог, громадський діяч. Академік НАМ України (2006), заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор

Illustration

ОлександрКасьяновичФедорук

Заступник академіка-секретаря та член бюро відділення

Мистецтвознавець, письменник, педагог, громадський діяч. Академік НАМ України (2000), заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор

Illustration

МиколаМефодійовичДьомін

Член бюро відділення

Теоретик містобудування й архітектури, архітектор-практик, педагог. Член-кореспондент НАМ України (2001), народний архітектор України, доктор архітектури, професор

Illustration

ОльгаАндріївнаЛагутенко

Член бюро відділення,

Мистецтвознавець, педагог. Член-кореспондент НАМ України (2017), заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор

Illustration

СергійВіталійовичТишко

Член бюро відділення.

Мистецтвознавець, культуролог і педагог, науковець-аналітик. Член-кореспондент НАМ України (2021), доктор мистецтвознавства, професор