Ольга АндріївнаЛагутенко

Член-кореспондент НАМ України

Illustration

Ольга Андріївна Лагутенко

  нар. 1961

Мистецтвознавець, педагог

  Член-кореспондент НАМ України (2017)

  Заслужений діяч мистецтв України (2013)

  Доктор мистецтвознавства (2008)

  Професор (2010)

  Лауреат премії ім. Платона Білецького КОНСХУ

Ольга Андріївна Лагутенко є автором багатьох наукових досліджень, фундаментальних монографічних видань з питань українського мистецтва та художньої культури. 
Після закінчення Київського державного художнього інституту працювала над створенням нового музею архітектурної кераміки у Державному архітектурно-історичному заповіднику «Софійський музей». Переїхавши у 1987 році до Одеси, була старшим науковим співробітником в ОДЛМ у відділі літератури 1920-1930-х рр., вела викладацьку роботу в ОДХУ імені М.Б. Грекова. Після закінчення аспірантури УАМ та захисту дисертації, у 1998 році на запрошення запо - відника «Софія Київська» очолила Музей архітектурної кераміки. У 2002-2004 рр. обіймала посаду заступника Генерального директора з наукової роботи НХМУ, у 2009-2014 рр. очолювала кафедру графічного дизайну КНУКіМ (за сумісництвом). У НАОМА викладала з 1998 р., з вересня 2017 року Ольга Андріївна Лагутенко є завідувачем кафедри теорії та історії мистецтва НАОМА. Науковець постійно бере участь у міжнародних наукових конференціях та художніх проектах (Київ, Гарвард, Париж, Лейп - циг, Магдебург, Кельн, Прага, Варшава, Стальова Воля, Краків), виступає куратором та співкуратором виставок, мистецьких проектів. Її дослідження представляють найкращі досягнення українського мистецтва та мистецтвознавчої науки минулого і сьогодення. Вона є членом Національної спілки художників України, членом бюро секції арт-критики та мистецтвознавства КОНСХУ. О.А. Лагутенко – віце-президент Української секції Міжнародної асоціації арт-критиків АІСА (ЮНЕСКО) та віце-президент Всеукраїнської громадської організації «Ліга культури»; була головою Експертної ради з культури, мистецтва і туризму при Акредитаційній комісії з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, членом Міжгалузевої експертної ради при Акредитаційній комісії МОН України.
Перелік наукових праць О. Лагутенко нараховує більше 100 позицій. Їй належать такі монографічні дослідження: «Укра - їнська книжкова обкладинка першої третини ХХ ст.» (2005), «Українська графіка першої третини ХХ ст.» (2006), «Graphein графіки: нариси з історії української графіки ХХ ст.» (2007), «Михаил Степанович Ткаченко» (2010), «Петро Бевза. Живопис» (2010), «Українська графіка ХХ ст.» (2011), «Феномен творчості Андрія Чебикіна» (2016). О. Лагутенко є автором розділів у колек - тивних наукових працях: «Український модернізм. 1910-1930» (2006), «Історія українського мистецтва у 5 т. –Т.5. Мистецтво ХХ ст.» (2007), «Нариси з історії українського дизайну ХХ ст.» (2012), «Історія української культури у 5 т. –Т.5. Українська куль - тура ХХ – ХХІ ст.» (2013); їй належать статті у кн.: «Всевладність краси. Графіка та живопис Михайла Жука» (2011), «Искусство украинских шестидесятников» (2015), «Контркультура: графіка «неформальних академіків» 1950-80-х» (2017), «Графічна школа від УАМ до НАОМА» (2018), «Український театральний костюм ХХ-ХХІ століть. Ескізи» (2021). 
Останнім часом побачили світ статті О.А. Лагутенко, які було опубліковано в іноземних виданнях: «The Art of Constructivism in Ukraine in the 1920-1930s» (2019), «The Influence of Stanislaw Wyspianski on Ukrainian Graphics Through the Work of Mykhailo Zhuk» (2019), «Vasyl´ Yermylov in the Context of Ukrainian and European Art of the First Third of the Twentieth Century» (2020). 
Нагороджена: відзнакою «Золота фортуна» – медаль «Народна шана українським науковцям» на честь сторіччя НАН України (1918–2018), Срібною медаллю НАМ України (2021). Посада – завідувач кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.