Керівництво Національної академії мистецтв України

Загальні збори як вищий керівний орган НАМ України

Вищим керівним органом Академії є Загальні збори, що скликаються Президією Академії за потребою, але не рідше одного разу на рік. Загальні збори можуть бути також скликані на письмову вимогу не менш як однієї третини загальної кількості особового складу дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів Академії.  
Рішення Загальних зборів Академії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів за присутності не менш як двох третин членів Академії.
У Загальних зборах беруть участь: дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти, почесні академіки, іноземні члени, керівники та представники наукових і творчих установ Академії. 
Згідно зі статутними положеннями НАМ України основними напрямами діяльності Загальних зборів є:

ПРИЙНЯТТЯ СТАТУТУ НАМ УКРАЇНИ

Загальні збори приймають Статут Академії та вносять до нього зміниз наступним затвердженням Кабінетом Міністрів України

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Загальні збори визначають основні напрями досліджень і форми подальшого становлення національної культури і мистецтва

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТІВ

Загальні збори розглядаютьі затверджують звіти Президіїпро діяльність Академії

organisation-committee-agency-organization-assosiation

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Загальні збори вирішують питання організації наукової і творчої діяльності та внутрішнього розпорядку Академії

ОБГОВОРЕННЯ ДОПОВІДЕЙ

Загальні збори заслуховуютьі обговорюють доповіді з наукових, творчих та організаційних питань

ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ

Загальні збори обирають академіків, членів-кореспондентів, почесних академіків та іноземних членів

ОБИРАННЯ КЕРІВНИЦТВА

Загальні збори обирають президента, віцепрезидентів, головного ученого секретаря, членів ПрезидіїНАМ України

ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Загальні збори розглядають питання щодо формування бюджету Академії та його виконання

Керівництво Національної академії мистецтв України

ПРИЙМАЛЬНЯ президента і головного ученого секретаря

  +38 044 486 24 60

  moc.liamg%40aimedaca.uman

Illustration

Віктор Дмитрович СИДОРЕНКО

Президент

Художник, педагог, науковець
Академік НАМ України (1997),народний художник України,кандидат мистецтвознавства, професор

  +38 044 486 19 19
  +38 044 272 15 40

  moc.liamg%40aimedaca.uman

Illustration

Валерій Анатолійович БІТАЄВ

Перший віцепрезидент

Культуролог, дослідник проблем теорії культури і мистецтва
Академік НАМ України (2017),лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч мистецтв України,доктор філософських наук, професор

  +38 044 486 17 35

Illustration

Олександр (Олесь) Геннадійович САНІН

Віцепрезидент

Кінорежисер, культурно-громадський діяч
Член-кореспондент НАМ України (2021),лауреат Державної премії України імені Олександра Довженка,заслужений артист України 

  +38 044 486 28 29

Illustration

Юрій Євгенович ВАКУЛЕНКО

Віцепрезидент

Художник, музейний працівник, культурно-громадський діяч
Член-кореспондент НАМ України (2021),заслужений працівник культури України

  +38 044 486 19 11

Illustration

Олексій Вікторович СКРИПНИК

В. о. головного ученого секретаря

Композитор, педагог, науковець
Академік НАМ України (2021), заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор

  +38 044 486 22 37

Illustration

Андрій Олександрович ПУЧКОВ

Радник Президії

Культурознавець, архітектурознавець, педагог
Лауреат Державної премії України в галузі архітектури,заслужений діяч мистецтв України,доктор мистецтвознавства, професор

  +380 44 486 39 16 

Illustration

Оксана Андріївна ШАЛІНСЬКА

Головний внутрішній аудитор