Відділення кіномистецтва

Про відділення

Відділення кіномистецтва складається з 11 членів:6 академіків та 5 членів-кореспондентів.
Одним із пріоритетних векторів у діяльності членів відділення стала зосередженість на актуальних проблемах медіаосвіти, професійній творчості кінематографістів нової генерації, на їхніх фільмах, що гідно репрезентують Україну на міжнародних кінофестивалях, сприяючи формуванню позитивного образу держави.

 • Читати більше

  Відділення кіномистецтва – одне з 6 відділень Національної Академії мистецтв України – було створене при започаткуванні Академії (у грудні 1996 року), а у грудні 1997 року відбулися перші вибори дійсних членів (академіків) та членів- кореспондентів Академії мистецтв України.

  До складу відділення кіномистецтва було обрано 5 академіків та 7 членів-кореспондентів – визначних діячів кінематографії: режисерів ігрового, документального, анімаційного кіно, кінооператорів і кінодраматургів, чиї твори неодноразово презентували Україну на престижних кінематографічних форумах світу та стали вагомим внеском у духовну скарбницю України. 

  Серед 12 членів першого складу відділення було 6 народних артистів, 5 заслужених діячів мистецтв, 5 лауреатів Державної премії України імені Тараса Шевченка. Наразі серед членів відділення: кінорежисери ігрового кіно Роман Балаян, Михайло Іллєнко, Вячеслав Криштофович, Віллен Новак, Олег Фіалко, Сергій Маслобойщиков, режисер науково-популярного кіно Віктор Олендер, кінокритик, історик кіно Сергій Тримбач – через ці яскраві мистецькі особистості постає самобутність українського кінематографа.

  Окрім практиків кіно, до складу відділення входять фахівці з теорії культури та екранних мистецтв – доктор філософських наук Ганна Чміль, доктор мистецтвознавства, культуролог Вадим Скуратівський, доктор мистецтвознавства, культуролог Ірина Зубавіна. 

  Саме участь у роботі відділення науковців забезпечує високий теоретичний рівень при осягненні специфіки розвитку вітчизняного кінопроцесу, осмисленні історії та перспектив національного екрану, адже одне з нагальних завдань державної наукової установи, якою є Національна академія мистецтв України – проведення фундаментальних досліджень у сфері кінознавчої науки, пошук ефективних шляхів відродження української культури, розвиток та збагачення традицій національного кіно, розробка науково- теоретичних проблем художньої творчості, історії та теорії українського екранного мистецтва, введення його у світовий контекст, зміцнення співробітництва з митцями «близького» та «далекого» зарубіжжя.

  Протягом свого існування робота відділення ведеться відповідно до планів, затверджених Президією Національної академії мистецтв України та планів заходів на виконання рішень чергових сесій загальних зборів Академії. 

  Виконання заходів загального плану роботи відділення та особистих планів членів відділення обговорюється на засіданнях бюро та на загальних зборах відділення, а також в робочому порядку. Робота відділення кіномистецтва традиційно спрямовується у трьох магістральних напрямах: творча практика фільмування, проведення наукових досліджень, організаційні заходи.

  Останніми роками основну увагу було сконцентровано на теоретичному осмисленні змін у світовому і вітчизняному кінопроцесі та на проблемах молодої порідді кінематографістів, що сприяло підготовці кваліфікованих кадрів у сфері екранних мистецтв та зміцненню зв’язку між поколіннями фахівців.

  Майже 25 років – вік молодий, проте в роботі Академії за цей час вже склалися певні традиції. Так увійшло у щорічну практику проведення творчих акцій «Мистецтво молодих», що були започатковані Академією мистецтв України 1998 року. У 2000, 2004, 2008 та 2012 роках у межах щорічної акції була репрезентована творчість молодих митців в галузі екранних мистецтв. 

  Члени відділення кіномистецтва, докладаючи зусиль до подальшого розвитку кінопрофесій, беруть активну участь у роботі з молодими фахівцями екрана. Члени відділення беруть участь у конференціях, тематичних переглядах, обговореннях, де з’ясовуються нагальні проблеми молодої генерації фахівців екрана, зокрема проблеми професійної освіти, перших фестивальних успіхів, а також творчих перспектив.

  Більшість членів відділення кіномистецтва вдало поєднують творчу працю з педагогічно-викладацькою діяльністю, задіяні в редколегіях солідних наукових та фахових видань, беруть участь у роботі селекційних комісій, журі кінофестивалів різного рангу, у тому числі міжнародних – таких, що відбуваються в Україні («Молодість», «КРОК», «Артек» тощо), а також за її межами. 

  Відділення кіномистецтва рік у рік займається аналізом справ у кінематографі України за усіма напрямками діяльності галузі (кіновиробництво, кінопрокат та кінодистриб’юція, кінодослідження та фахова освіта), аналізуючи непростий шлях українського кінематографа, проблеми й здобутки екранного мистецтва незалежної держави.

Структура

Академік-секретар: С. В. МаслобойщиковЗаступник академіка-секретаря: Г. П. ЧмільБюро відділення: С. В. Маслобойщиков, Г. П. Чміль, С. В. Тримбач, О. С. Янчук 
Учений секретар Відділення:Ірина Борисівна Зубавіна,академік НАМ України,доктор мистецтвознавства, професор
Телефон: 486-38-01 

Керівництво

Illustration

СергійВолодимирович Маслобойщиков

Академік-секретарта голова бюро відділення

Кінорежисер, сценарист, театральний режисер, режисер телебачення та реклами, графік, живописець, дизайнер театральних костюмів. 

Illustration

ГаннаПавлівна Чміль

Заступник академіка-секретаря та член бюро відділення

Культуролог, філософ, кінознавець, педагог. Академік НАМ України (2013), доктор філософських наук, професор

Illustration

СергійВасильович Тримбач

Член бюро відділення

Сценарист, критик, історик кіно, педагог, громадський діяч. Член-кореспондент НАМ України (2017), лауреат Державної премії імені Олександра Довженка 

Illustration

Олександр СпиридоновичЯнчук

Член бюро відділення

Кінорежисер, кінопродюсер, кінодраматург. Член-кореспондент НАМ України (2021), народний артист України