Апарат Національної академії мистецтв України

Апарат НАМ України

Апарат НАМ України діє на підставі положення, затвердженого Президією, підпорядковується Президії та забезпечує виконання її рішень.
Загальне керівництво діяльністю Апарату здійснює головний учений секретар Академії, а з окремих питань – члени Президії згідно з розподілом обов'язків.
Структуру Апарату затверджує Президія; вона здійснює правовий і соціальний захист його працівників, встановлює посадові оклади працівників Апарату. Президент приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Апарату Президії.
Робота Aпарату відбувається відповідно до робочих планів, що затверджуються на засіданні Президії, яке проводяться, як правило, щомісяця.
Апарат Президії НАМ України об’єднує відділи:

Приймальня президентаі головного ученого секретаря

Відділ мистецької науки і освіти

ОлександрАлімович БУЦЕНКО

В. о. начальника відділу, cтарший науковий співробітник

  486-35-72

ОлександрГригоровичХЛЬОБАС

Науковий співробітник

  486-35-72

ПавлоІвановичПОХОДЗЕЙ

Старший науковий співробітник,кандидат мистецтвознавства

  486-35-72

ВалентинаВолодимирівнаДЕМ’ЯН

Старший науковий співробітник

  486-35-72

Відділ науково-координаційної діяльності та інформації

Тетяна ОлександрівнаМЯЧКОВА

Начальник відділу

  486-35-72

Антоніна МихайлівнаЗОРЯНА-ТИТАРЕНКО

Старший науковий співробітник, кандидат наук із соціальних комунікацій

  486-38-46

ІгорПетровичШАЛІНСЬКИЙ

Старший науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства

  486-38-46

Катерина Олександрівна ПОЗДНЯКОВА

Науковий співробітник

МирославаЄвгеніївна ШЕВЧЕНКО

Науковий співробітник,доктор філософії (культурологія)

  486-38-46

Відділ міжнародних наукових і мистецьких зв’язків

Леся В’ячеславівна СМИРНА

Начальник відділу,доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник

  486-35-72

Наталія Дмитрівна ШПИТКОВСЬКА

Заступник начальника відділу,доктор філософії (культурологія)

  486-35-72

Фінансово-економічний відділ

Тетяна ВалентинівнаЛЄНКОВА

Начальник відділу

  486-28-40

МаріяАнатоліївнаКРАВЧУК

Заступникначальника відділу

  486-28-40

Тетяна ВалентинівнаАНОХІНА

Головний економіст

  486-28-40

Відділ внутрішнього аудиту

Оксана Андріївна ШАЛІНСЬКА

Головний внутрішній аудитор

  486-39-16

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

ТетянаВалеріївнаДОЛИНА

Начальник відділу — головний бухгалтер

  486-26-58

ГалинаСергіївнаСИНГАЄВСЬКА

Заступникначальника відділу

  486-26-58

ОксанаВікторівнаАНТОНЮК

Головний спеціаліст

  486-26-58

Протокольний та загальний відділ

Людмила ВолодимирівнаКОДАКОВА

Начальник відділу

  486-33-69

Марина ВсеволодівнаТОМАШЕВСЬКА

Головний спеціаліст

  486-33-69

Олександра ЮріївнаЯКІМОВА

Головний спеціаліст

  486-33-69

Відділ кадрів

ЛюбовВасилівнаУТЮЖНІКОВА

Начальник відділу

  486-31-36

СвітланаІванівнаЛАВРЕНКО

Головний спеціаліст

  486-31-36

Тетяна КостянтинівнаРОМАНЮХА

Головний спеціаліст

  486-33-56

Відділ технічної експлуатації та матеріального забезпечення

Володимир АнатолійовичМЕНЬКІВСЬКИЙ

Начальник відділу

  486-30-15

Сергій АнатолійовичНАГАЙСЬКИЙ

Заступникначальника відділу

  486-45-69

Микола ОлександровичЯВОРСЬКИЙ

Спеціаліст першої категорії

  486-45-69

ГалинаПетрівнаШУТЬКО

Завідувач господарством

  486-45-69

ІлляВікторовичГОРЧАКОВ

Водій

  486-45-69

Костянтин МихайловичХАЛІН

Водій

  486-45-69

ОхоронаНАМ України

Головний охоронець

  486-36-61