Освіта

Освітня діяльність НАМ України

НАМ України здійснює організацію підготовчого процесу наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в галузі культури і мистецтва (PhD) та їхню атестацію.
НАМ України бере активну участь у розробленні пропозицій і рекомендацій щодо поліпшення форм вищої мистецької освіти, сприяє розвиткові творчої діяльності митців і науковців, зокрема в підготовці праць із науки про мистецтво і культуру, організовує підвищення кваліфікації працівників мистецтв, науковців, викладачів закладів мистецької освіти. 
Безпосередня підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в галузі культури і мистецтва здійснюють Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України та Інститут культурології НАМ України, що організовують підготовку здобувачів на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора філософії (PhD) із спеціальності 034 «Культурологія», галузь знань 03 «Гуманітарні науки». 

Аспірантура ІПСМ НАМ України

Аспірантура Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України здійснює підготовку здобувачів на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора філософії (PhD) із спеціальності 034 «Культурологія», галузь знань 03 «Гуманітарні науки».
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі ІПСМ НАМ України здійснюється за рахунок коштів державного бюджету (державним замовленням).

Міжінституційна аспірантура

Інститут культурології НАМ України спільно з Національним університетом «Києво-Могилянська академія» у відповідності до п. 4 нового «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261, ініціювали створення міжінституційної аспірантури із спеціальності 034 «Культурологія», галузь знань 03 «Гуманітарні науки».
Освітньо-наукову програму з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) із спеціальності 034 «Культурологія» виконуватиме проектна група, утворена з фахівців кафедри культурології Національного університету «Києво-Могилянська академія» й Інституту культурології НАМ України.