Міжінституційна аспірантура НаУКМАта ІК НАМ України

Про Інститут культурології НАМ України

Illustration

Інститут культурології НАМ України (ІК НАМ України) — науково-дослідна установа в Україні, що здійснює фундаментальні наукові дослідження в галузі культурології як системи знань про сутність культури, закономірність і розвиток середовища людського існування. 
Науковий колектив Інституту спрямовує дослідницький пошук на вивчення культури як надскладної системи, що об’єднує безліч підсистем, як глобальний феномен, що споконвічно пов’язаний із розвитком людини. 

    Заснований розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2007 № 357-р та рішенням Президії НАМ України від 14.06.2007

    Адреса: м. Київ, бульвар Т. Шевченко, 50-52

Про аспірантуру

Інститут культурології НАМ України спільно з Національним університетом «Києво-Могилянська академія» у відповідності до п. 4 нового «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261, ініціювали створення міжінституційної аспірантури із спеціальності 034 "Культурологія".
Така форма організації наукової освіти дає можливість забезпечити високу академічну якість освітніх і дослідницьких можливостей, об’єднує у колегіальну фахову спільноту молодих і досвідчених науковців, на основі якої стає можливим створення унікальних проектних груп для виконання міждисциплінарних наукових проектів у галузі культурології.
Освітньо-наукову програму з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) із спеціальності 034 "Культурологія" виконуватиме проектна група, утворена з фахівців кафедри культурології Національного університету "Києво-Могилянська академія" й Інституту культурології НАМ України.

Вступ

Заяви та документи для конкурсного відбору вступників на навчання до аспірантури НаУКМА приймаються в електронному вигляді. До електронного листа вступник має додати такі документи:
- заповнену за встановленою формою заяву;- заповнене за встановленою формою СV (резюме);- підготовану за рекомендаціями та встановленою формою дослідницьку пропозицію (з підписом автора);- заповнений за встановленою формою особовий листок із обліку кадрів;- електронну копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;- електронну копію індивідуального податкового номеру;- електронну копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;- електронні копії опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);- електронні копії дійсних сертифікатів тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікату Cambridge English Language Assessment (за наявності) разом із заявою за встановленою формою.
Усі надані копії електронних документів будуть засвідчені за оригіналами в установленому законодавством порядку під час прийняття на навчання до аспірантури НаУКМА.

Програма вступного іспиту в аспірантуру із спеціальності 034 "Культурологія"

Програма вступного іспиту з іноземної мови

Вимоги до дослідницької пропозиції

Контакти

    +380 44 425 60 22+380 67 463 51 88

    au.ude.amku%40putsv-dhpau.ude.amku%40putsv

     м. Київ, вул. Іллінська, 9