Відомчі почесні відзнаки НАМ України

Відомчі почесні відзнаки

Відомчі почесні відзнаки Національної академії мистецтв України є формою відзначення громадян з метою заохочення діячів художньої культури, науки про мистецтво і культуру за створення наукових праць і мистецьких творів, які стали національним надбанням, за особисті заслуги у науковій, творчій і громадській мистецькій діяльності, для відзначення колективів мистецьких установ, закладів мистецької освіти та громадських об’єднань, музеїв – за внесок у збагачення українського мистецтва і культури, зокрема активність у меценатській діяльності.
Видами почесних відзнак є:

Illustration

Орден Мистецтв НАМ України І, ІІ, ІІІ ступенів

Illustration

Велика Золота медаль НАМ України

Illustration

Велика Срібна медаль НАМ України

Illustration

Золота медаль НАМ України

Illustration

Срібна медаль НАМ України

Illustration

Відзнака Президії НАМ України

А також Почесний диплом НАМ України.
Вищою відзнакою Академії є перший ступінь Ордена Мистецтв НАМ України. Як правило, відзначення відбувається починаючи від Почесного диплома до Ордена Мистецтв НАМ України. Почесними відзнаками можуть бути відзначені громадяни України, іноземці, особи без громадянства. Відзначення відомчими почесними відзнаками здійснюється постановою Президії НАМ України, для Почесного диплома – постановою Президії НАМ України або наказом президента НАМ України. Подання про відзначення вносять: президент, віцепрезиденти, головний учений секретар, академіки-секретарі відділень НАМ України, вчені ради науково-дослідних інститутів НАМ України, заклади мистецтва і культури державної і приватної форм власності, творчі спілки, громадські об’єднання й організації.