Ганна Павлівна Чміль

Академік НАМ України

Illustration

Ганна Павлівна
Чміль

    нар. 1950

Культуролог, філософ, кінознавець, педагог, громадський діяч

    Академік НАМ України (2013)

    Доктор філософських наук (2005)

    Професор

    Член Національної спілки кінематографістів України

Ганна Павлівна Чміль – автор наукових монографій, серед яких: «Екранна культура: плюральність проявів» (2003), «Людина – екран: візуальна антропологія (пост)сучасності (2020), колективні монографії «Візуалізація реального в сучасному культурному просторі» (2013) та «Нова культурна реальність як соціодинамічний процес людинотворення через ролі» (2013), «Міждисциплінарне пізнання закономірностей сучасного екранного дискурсу» (2015); автор ще близько 70 наукових статей та публікацій із проблем філософії культури, кіномистецтва і культурології. Зокрема: «Філософський дискурс кіноекранної реальності» (2015), «Людина віртуальна, людина телематична: “від образів у собі до образів для себе”» (2016), «Дискурс медійної реальності» (2016) тощо. Співавтор підручника «Українська та зарубіжна культура» (2003), збірника наукових праць «Концепт культури: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» тощо. Продюсер художніх фільмів – лауреатів міжнародних конкурсів.

Співавтор літературних сценаріїв науково-популярних фільмів, член редакційної колегії наукових видань, науковий консультант ряду проектів та видань у галузі арт-менеджменту та кінематографії. За участі Г.П. Чміль підготовлено низку законів і підзаконних актів, пов’язаних із запровадженням продюсерської системи кіновиробництва, захистом інтелектуальної власності й авторських прав, регулюванням правил публічного показу та розповсюдження фільмів, розвитком кіноіндустрії і поліпшенням кінообслуговування та впровадженням протекціонізму щодо національного фільму. За період її безпосереднього керівництва здійснено українізацію інформаційного простору, що насамперед пов’язане з дублюванням, озвученням та субтитруванням фільмів іноземного виробництва, які демонструються на вітчизняних кіно-, теле та відеоекранах. Ці ініціативи, вочевидь, сприяли популяризації української мови та введенню моди на українськість, як у просторах мистецтва, так і у щоденному побутуванні. Наукову, законотворчу та суспільну діяльність Г.П. Чміль поєднує з викладацькою практикою. Бере активну участь у наукових конференціях, симпозіумах.

Директор Інституту культурології НАМ України.

Нагороджена: орденом княгині Ольги ІІІ ступеня (2000). Нагороджена премією «Золота Фортуна» (2013).