Новини НАМ УкраїниНАМ України вітає!

14-го лютого від імені президента Академії та членів Президії НАМ України було вручено Золоту медаль Академії Дмитру Горбачову.

15.02.2023

14-го лютого від імені президента Академії Віктора Сидоренка та членів Президії НАМ України видатному мистецтвознавцю, невтомному досліднику «наших 1920-х», автору фундаментальних праць з теорії та історії українського авангарду та бароко професору Дмитру Горбачову було вручено Золоту медаль Академії.
Перу Дмитра Омеляновича належать книжки: «Лицарі голодного Ренесансу» (2020), «Авангард: Українські художники першої третини ХХ століття» (2017), «Случаї» (мемуари) (2017), «Від Алімпія Печерського до Казимира Малевича» (2009, 2012), «Український авангард» (1996), «Олександр Хвостенко-Хвостов» (1987), «Анатолій Петрицький» (1971) та численні статті в різних зарубіжних й українських виданнях: «Екстер у Києві й Парижі» (1995), «Ідея абстракції у педагогіці Екстер» (2005), «Бароко – футуризм ХХ століття» (2004), «Шароварно-гопашна культура як джерело світового авангарду» (2006) тощо. Дмитро Горбачов є укладачем антологій: «Анатолій Петрицький. Спогади про художника» (1981), «Малевич та Україна» (2006), «Між містом та степом» (2011), «Український художній авангард. Маніфести – публіцистика – бесіди – спогади - листи» (2020), автор сценарію науково-популярних фільмів: «Казимир великий, або Малевич селянський», «Школа спектралізму», «Український кубофутуризм та Олександр Богомазов», «Олександра Екстер і світова сценографія» (дві останні з циклу «Мистецтво світу – внесок України»), «Імовірності (Алімпій Печерський, українська готика, український ренесанс)».

Illustration

У заході взяли участь радник Президії НАМ України Андрій Пучков, учений секретар відділення театрального мистецтва НАМ України, член-кореспондент НАМ України Наталія Владимирова, заступниця директора з наукової роботи Музею театрального, музичного та кіномистецтва України Ірина Мелешкіна, головний редактор Видавництва «Дух і Літера» Леонід Фінберг, науковий співробітник Видавництва Данило Антонюк. 

Інші новини