Новини НАМ УкраїниАрхітектоніка античної культури

Нещодавно у видавництві «Дух і Літера» побачила світ монографія радника Президії НАМ України, професора Андрія Пучкова.

15.02.2023

У київському видавництві «Дух і Літера» побачила світ монографія радника Президії НАМ України, професора Андрія Пучкова «Архітектоніка античної культури: Мурування архітектурознавчого антикознавства» (448 сторінок, 42 ілюстрації).
Книжку присвячено еллінсько-римській архітектурі у зв’язку з еллінсько-римською культурою й античній культурі у зв’язку з античною ж архітектурою. Архітектуру – форму суспільного буття – античного світу розглянуто автором в загальнокультурному контексті (наука, вірування, література, музика, театр, етикет) як модель функцій них процесів, що цим контекстом прокреслювалися. Явища античної культури (міф, форма, тіло, слово, екфрасис, історичне джерело, колона, стовп, колір, фронтон, архітектор тощо) репрезентовано через взаємозв’язок життєдіяльності людини з її довкіллям. Цей зв’язок віддзеркалено в матеріях архітектурної форми й тексті про цю форму. Суспільно-культурні засновки архітектурного процесу в античному світі простежено й унаочнено як співвідношення зі становленням тамтешньої архітектурної форми. Трансцендентально-естетичну категорію «естетичний предмет» розгорнуто в низці специфічних контекстів.

У оформленні книжки використано гарнітуру «Рутенія» та шрифтові композиції, виконані членом-кореспондентом НАМ України, професором Василем Чебаником.

Illustration