Андрій ОлександровичПучков

Радник Президії НАМ України

Illustration

Андрій Олександрович Пучков

    нар. 1970

Архітектурознавець, культурознавець,історик
Посада:Радник Президії НАМ України

    Лауреат Державної премії України в галузі архітектури (2006)

    Заслужений діяч мистецтв України (2016)

    Доктор мистецтвознавства (2012), кандидат архітектури (1996)

    Професор (2014), старший науковий співробітник (1996), доцент (1999)

Андрій Олександрович Пучков закінчив з відзнакою архітектурний факультет Київського інженерно-будівельного інституту (1993; нині — Київський національний університет будівництва і архітектури).
Доктор мистецтвознавства (2012, теорія та історія культури), кандидат архітектури (1996, теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури), старший науковий співробітник зі спеціальності теорія та історія архітектури, реставрація пам'яток архітектури (1996), доцент по кафедрі основ архітектури і архітектурного проектування (1999), професор за спеціальністю теорія та історія культури (2014). Кандидатська дисертація присвячена дослідженню архітектурознавчої спадщини Олександра Габричевського; докторська — поетиці античної архітектури.
Заслужений діяч мистецтв України (2016).
Працював у Державному НДІ теорії та історії архітектури (1993—2003; з 1995 — учений секретар Інституту), Видавничому домі А.С.С/А+С (заступник головного редактора журналу «А.С.С»), Інституті проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України (2004–2017; з 2009 — заступник директора з наукових питань). У 2017–2018 — професор кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, у 2018–2022 — професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.
З серпня 2022 — радник Президії НАМ України.
Лауреат Державної премії України в галузі архітектури (2006), Премії НАН України для молодих вчених (1995), Премії Київської організації Національної спілки художників України «Митець» імені Платона Білецького (2015). Відзначений Срібною медаллю НАМ України (2011), «Знаком Пошани» Київського міського голови (2011), Медаллю свв Кирила і Мефодія УПЦ КП (2018).
Член Національної спілки художників (з 2012), Спілки урбаністів України (з 1995).
Член Українського ПЕН (з 2016).
Автор понад 800 опублікованих праць.

Вибрані проєкти

Презентація монографії Андрія Пучкова«Мистецтвознавець Григорій Павлуцький, перший український»

«Подано спробу комплексного розгляду життя і наукової діяльності першого власне українського мистецтвознавця Григорія Григоровича Павлуцького (1861–1924), заслуженого професора історико-філологічного факультету Імператорського університету св. Володимира. Показано, в чому Павлуцький як науковець і педагог мав безперечну першість в Російській імперії: запровадження компаративного (історико-порівняльного) методу в мистецтвознавчі дослідження; викладання світового мистецтва після доби Греції та Риму на рівні університету; формування теоретичних й історичних засновків українського пам’яткознавства; впровадження терміна “українське бароко”; комплексне студіювання історії української орнаментики.Книжку ілюстровано світлинами зламу ХІХ–ХХ століть, портретами сучасників і колег Павлуцького (дещо подано вперше), репродукціями його живопису й графіки, обкладинок і титульних аркушів (іноді з інскриптами) його праць, містить усю відому авторові іконографію Павлуцького.У оформленні використано орнаментації Василя Кричевського. Верстання і дизайн автора.
Видання здійснене завдяки щирим зусиллям Катерини Станіславської, Світлани Кулінської, Олега Юнакова та Михайла Селівачова.
Андрій Пучков. Мистецтвознавець Григорій Павлуцький, перший український. — Нью-Йорк: Алмаз, 2018. — 144 с.: іл., портр. — ISВN 978-1-68082-011-9

Вибрані видання

Illustration

«Киев» Осипа Мандельштама в интонациях, пояснениях, картинках. 2-е вид., перероб. і доп.

Illustration

Просто неба: Київські нариси.

Illustration

Між навігаційними щоглами: Профілі українських мистецтвознавців (архітектура і візуальне мистецтво).

Illustration

Візантійські склепіння Юліана Кулаковського: Київські контексти.

Illustration

Тривкий тролінґ трикстера: Метадраматургія Олександра Корнійчука.

Книги

● Пространственные окрестности теории архитектуры: Опыт архитектонической жестикуляции и культурный контекст. Киев: НИИТИАГ, 1994. 84 с.● Архитектоника книги, или Метемпсихоз библиофила: Архитектор И. Ф. Рерберг и отечественная книга 1930-х годов. Киев: НИИТИАГ, 1995. 44 с.: ил.● Архитектуроведческие этюды. Киев: НИИТИАГ, 1996. 104 с. ISBN 5-8238-0430-X.● Габричевский: Концепция архитектурного организма в мыслительном процессе 20–30-х годов. Киев: Изд. дом А. С. С., 1997. 156 с.: ил. ISBN 5-7707-8973-5.● Парадокс античности: Принцип художественно-пластической телесности античной архитектуры. Киев: НИИТИАГ, 1998. 408 с. ISBN 966-7452-02-6.● Юлиан Кулаковский и его время: Из истории антиковедения и византинистики в России. Киев: Изд. дом А. С. С., 2000. 352, XXXII с. ил. — ISBN 966-7452-03-4.● Пуантилизм античного пространства, или Архитектура в эстетике Платона. Киев: Изд. дом А. С. С., 2000. 56 с.: ил. ISBN 966-7452-13-1.● Юлиан Кулаковский и его время: Из истории антиковедения и византинистики в России. 2-е изд., перераб. и доп. С.-Петербург: Алетейя, 2004. 478 с. ISBN 5-89329-648-6.● http://elib.nplu.org/object.html?id=1791 [Архівовано 20 липня 2018 у Wayback Machine.] ● http://elib.nplu.org/object.html?id=3249 [Архівовано 20 липня 2018 у Wayback Machine.] ● http://elib.nplu.org/object.html?id=2316 [Архівовано 20 липня 2018 у Wayback Machine.] ● Sine quibus non: Портреты (Альбом авторских линогравюр). Киев: Изд. дом А+С, 2006. 64 с.: ил. ISBN 966-8613-05-8.● http://elib.nplu.org/object.html?id=1497 [Архівовано 20 липня 2018 у Wayback Machine.]● http://elib.nplu.org/object.html?id=2317 [Архівовано 20 липня 2018 у Wayback Machine.]● http://elib.nplu.org/object.html?id=1797 [Архівовано 20 липня 2018 у Wayback Machine.]● http://elib.nlu.org.ua/object.html?id=2030 [Архівовано 18 вересня 2020 у Wayback Machine.]● http://elib.nlu.org.ua/object.html?id=2212 [Архівовано 11 серпня 2020 у Wayback Machine.]● http://elib.nplu.org/object.html?id=4222 [Архівовано 18 липня 2018 у Wayback Machine.]● «Киев» Осипа Мандельштама в интонациях, пояснениях, картинках. Киев: ДУХ І ЛІТЕРА, 2015. 216 с.: илл., цв. вкл.: 16 с. ISBN 978-966-378-395-6.● О текстах, контекстах и предосудительностях: Пять литературоведческих забав / ИПСИ НАИ Украины. Киев: Феникс, 2016. 128 с.: ил. ISBN 978-966-136-326-6.● Просто неба: Київські нариси / Малюнки С. Сімакової. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. 304 с., іл.; вкл. 16 с. ISBN 978-966-378-512-7.● Мистецтвознавець Григорій Павлуцький, перший український. Нью-Йорк: Алмаз, 2018. 144 с.: іл., портр. ISBN 978-1-68082-011-9.● «Киев» Осипа Мандельштама в интонациях, пояснениях, картинках. Изд. 2-е, исправ., пересмотр. и доп. Киев: ДУХ І ЛІТЕРА, 2015. 224 с.: илл., цв. вкл.: 16 с. ISBN 978-966-378-588-2.● Між навігаційними щоглами: Профілі українських мистецтвознавців (архітектура і візуальне мистецтво). Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2018. 392 с.: 5 арк. портр. (Сер.: «Постаті культури»). ISBN 978-966-378-620-9.● Kulakovius: Киевский профессор римской словесности в стружках времени (Эпопея). Нью-Йорк: Алмаз, 2019. 1136 с.: 480 ил. ISBN 1-68082-014-1.● Візантійські склепіння Юліана Кулаковського: Київські контексти / Пер. [з рос.] Катерини Станіславської. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2020. 336 с.: вкл. 16 с. (Сер.: «Постаті культури»). ISBN 978-966-378-748-0.● Тривкий тролінґ трикстера: Метадраматургія Олександра Корнійчука. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2021. 608 с.: 24 с. іл. (Сер.: «Постаті культури»). ISBN 978-966-378-839-5.● Габричевский и вокруг: Теория архитектурного организма 1920–1930-х. Нью-Йорк: Алмаз, 2022. 280 с.: ил. ISBN 978-68082-018-8.● Архітектоніка античної культури: Мурування архітектурознавчого антикознавства. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2021. 448 с.: 42 іл.