Олексій ІгоровичБезгін

Академік НАМ України

Illustration

Олексій Ігорович Безгін

    нар. 1960

Театральний педагог, науковець, мистецтвознавець, організатор театральної справи

    Академік НАМ України (2013)

    Заслужений діяч мистецтв України (2000)

    Кандидат мистецтвознавства (1994)

    Професор (2003)

Олексій Ігорович Безгін – нагороджений: орденом «За заслуги» І (2015), ІІ (2009) і ІІІ (2004) ступенів, Срібною медаллю НАМ України (2009), Орден князя Ярослава Мудрого V ст. (2019), Відмінник освіти України, Лицарський хрест ордену «За заслуги перед Литвою» (2003), Медаль Міністерства культури і мистецтв України «За високі досягнення в підготовці кадрів культури і мистецтв», Почесний знак «За розбудову освіти», Почесна відзнака Міністерства культури і мистецтв України «За багаторічну плідну працю в галузі культури», Почесна відзнака «За активну громадську діяльність» Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Диплом почесного професора Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, Орден Святого Станіслава ІІ та ІІІ ступенів, орден преподобного Нестора Літописця ІІІ ступеня, орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня, орден Кирила та Мефодія.
Завідувач кафедри організації театральної справи імені І. Д. Безгіна По закінченні аспірантури Ленінградського державного інституту театру, музики і кінематографії імені М.К. Черкасова почав викладати у Київському державному інституті театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого. Підготував багато фахівців — організаторів театральної справи. З 1995-го по 2001 рік обіймав посади головного консультанта, заступника керівника управління з гуманітарних питань, завідувача відділу аналізу та прогнозування розвитку культури, міжнаціональних та міжконфесійних відносин Адміністрації Президента України. У 2001—2003 роках О. Безгін працював першим секретарем посольства України в Литовській Республіці. З 2003 року стає ректором Київського державного інституту театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого. За час керівництва О. Безгіна інститут набуває статусу Національного університету театру, кіно і телебачення. Нове бачення перспектив навчально-методичного і наукового розвитку університету, розширення можливостей удосконалення навчального процесу, одержання університетом багатьох нагород, престижних міжнародних фестивалів і конкурсів, видання науково-методичної літератури, значне оновлення технічної бази університету свідчать про організаційну обдарованість О. Безгіна.
О. Безгін є автором 40 наукових, науково-навчальних та публіцистичних праць, серед яких вирізняються: «Система управління театральною справою. Історія організаційних форм (20–30-ті рр. ХХ ст.)» (1984), «Театральна педагогіка в системі університетської освіти» (2003), «Від витоків українського професіонального театру до сучасних проблем мистецької освіти» (2005), «Проблеми мистецької освіти» (2008), «Методологія матеріальної підтримки культурних проектів за ринкових умов: світовий досвід та можливості застосування його в Україні» (2010, у співавторстві), «Фахові особливості театральної освіти» (2013).

Наукова діяльність

● Проблеми підготовки мистецьких кадрів [Текст]: наук. дослідж. за темою: «Проблеми організації та фінансування підготовки кадрів для галузі культури і мистецтва» / О. І. Безгін [и др.]. — К. : Компас, 2006. — 199 с. — Бібліогр.: с. 156—168 (158 назв). — ISBN 966-96767-0-3● Творчість І.Карпенка-Карого: слово і дія через віки [Текст]: зб. наук.-метод. праць / голова ред. кол. О. І. Безгін ; Київський національний ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. — К. : ВВП «Компас», 2005. — 191 с. — ISBN 966-7170-45-4● Система управління театральною справою: Історія організаційних форм (20-30-ті рр. ХХ ст.) [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. театр. закл. освіти України / О. І. Безгін. — К. : Компас, 2003. — 168 с. — Бібліогр.: с.151-166. — ISBN 966-7170-36-5● Українська драматургія [Текст]: антологія: [у 2 т.] / авт.-упоряд. Т. Є. Назарова, Р. Г. Коломієць ; заг. ред. О. І. Безгін. — Х. : Фоліо, 2008 . — (Серія «Українська література. Колекція»).; Т. 2, кн. 2. — [Б. м.]: [б.в.], 2008. — 828 с. — ISBN 978-966-03-4500-3● Українська драматургія [Текст]: антологія: [у 2 т.] / авт.-упоряд. Т. Є. Назарова, Р. Г. Коломієць ; заг. ред. О. І. Безгін. — Х. : Фоліо, 2008 . — (Серія «Українська література. Колекція»); Т. 1. — [Б. м.]: [б.в.], 2008. — 859 с. — ISBN 978-966-03-4498-3● Українська драматургія [Текст]: антологія: [у 2 т.] / авт.-упоряд. Т. Є. Назарова, Р. Г. Коломієць ; заг. ред. О. І. Безгін. — Х. : Фоліо, 2008 . — (Серія «Українська література. Колекція»).; Т. 2, кн. 1. — [Б. м.]: [б.в.], 2008. — 795 с. — ISBN 978-966-03-4499-0● Проблеми мистецької освіти [Текст]: типологічні критерії та наук.-метод. розроб. / О. І. Безгін [та ін.] ; Інститут культурології Академії мистецтв України. — К. : СПД Голосуй, 2008. — 400 с. — Бібліогр.: с. 135—136. — ISBN 978-966-2241-03-07● Українська драматургія: Антологія [Текст] / за загал. ред. М. Ю. Резніковича. — Х. : Фоліо. — (Українська література. Колекція). — ISBN 978-966-03-3510-3 ; 978-966-03-5109-7 (Укр. літ-ра. Колекція).; Т. 3 / упоряд.: Т. Є. Назарова [та ін.]. — 2010. — 506 с. — 1500 экз. — ISBN 978-966-03-3514-1● Українська драматургія [Текст]: антологія: у 4-х т. / за заг. ред. М. Ю. Резніковича. — Х. : Фоліо.; (Т. 4 : авт.-упоряд. Т. Є. Назарова, О. І. Безгін, Р. Г. Коломіець. — 2010. — 474 с. — (Українська література. Колекція). — 1500 экз. — ISBN 978-966-03-3515-8)● Матеріальна підтримка культурних проектів: світовий досвід та можливості застосування в Україні [Текст]: колектив. моногр. / [Безгін О. І. та ін.]. — К. : Ін-т культурології Нац. академії мистецтв України, 2010. — 192 с. — Бібліогр.: с. 186—191. — ISBN 978-966-2241-13-6● Фахові особливості театральної освіти [Текст]: монографія / О. І. Безгін. — К. : Освіта України, 2013. — 291 с. — Бібліогр.: с. 276—291. — 500 экз. — ISBN 978-617-7111-03-9● Українська художня культура: історія та сучасні проблеми [Текст]: зб. наук. пр. / [О. І. Безгін та ін.] ; Ін-т культурології Нац. акад. мистец. України. — К. : Ін-т культурології НАМ України, 2012. — 255 с. : іл. — Бібліогр. в кінці пр. — 500 экз. — ISBN 978-966-2241-27-3● Культурна політика та мистецька освіта: моделювання процесів [Текст]: монографія / [Безгін О. І. та ін.] ; Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. — Київ: Ін-т культурології НАМ України, 2013. — 175 с. : табл. — Бібліогр.: с. [169]-175. — 300 экз. — ISBN 978-966-2241-32-7● Т. 2 : Заклади освіти І-ІІ рівнів акредитації = Educational institutions of I—II levels of accreditation / [редкол.: О. Д. Безгін та ін.]. — 1999. — 527 с. : фотогр. кольор. — Текст укр., англ. — 3000 экз. — ISBN 966-7170-14-4 (Т. 2)● Культурна політика та мистецька освіта: моделювання процесів [Текст]: монографія / [Безгін О. І. та ін.] ; Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. — Київ: Ін-т культурології НАМ України, 2013. — 175 с. : табл. — Бібліогр.: с. [169]-175. — 300 экз. — ISBN 978-966-2241-32-7● «Театральна педагогіка в системі університетської освіти» (2003)● «Від витоків українського професіонального театру до сучасних проблем мистецької освіти» (2005)● Українська художня культура: історія та сучасні проблеми: зб. наук. пр. / Безгін О. І., Оляніна С. В., Коренюк Ю. О. та ін. ; Ін-т культурології акад. мистецтв України. — Київ: Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України, 2012. — 260 с

Біографія

● 1960 —народився 5 січня у м. Києві.● 1982 — закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого.● 1986 — закінчив аспірантуру Ленінградського державного інституту театру, музики і кінематографії ім. М.К. Черкасова. Того ж року захистив кандидатську дисертацію.● 1986 — 1995 – викладач, ст. викладач, доцент Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого. ● 2000 — присвоєно почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України».● 1995—2001 – обіймав посади головного консультанта, заступника керівника управління з гуманітарних питань, завідувача відділу аналізу та прогнозування розвитку культури, міжнаціональних та міжконфесійних відносин Адміністрації Президента України.● 2001—2003 – працював першим секретарем Посольства України в Литовській Республіці.● З 2003 по 2021 – ректор Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого.● Член Національної спілки театральних діячів України та Спілки діячів естрадного мистецтва України, Член атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, засновник Міжнародного фестивалю театральних шкіл «Натхнення», член Світового Консорціуму ЮНЕСКО — Chair-ITI театральних шкіл та постійний учасник Міжнародних конференцій керівників мистецьких університетів, які проходять під егідою ЮНЕСКО (Румунія, Філліпіни, Іспанія, Китай, Мексика, Перу та ін.), був членом комісії по присудженню театральної премії «Київська пектораль» ● Перебував на науково-практичному стажуванні у навчальних закладах і наукових установах Франції та Сполучених Штатів Америки.● Координував співпрацю художніх колективів і національних творчих спілок, протягом багатьох років очолював Асоціацію театрів-студій України.● Нагороджений почесними відзнаками, медалями та орденами України та зарубіжних країн.