Новини Назва

Конференція присвячена проблемам становлення, розвитку та взаємодії соціальних, культурних і мистецьких полів, їх взаємовпливу та взаємопроникненню на фоні генезису мистецтва в Україні та за її межами.

ХХ.ХХ.2023

Запрошуємо до участі у третій щорічній міжнародній науковій конференції «СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ У СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСАХ». Конференція присвячена проблемам становлення, розвитку та взаємодії соціальних, культурних і мистецьких полів, їх взаємовпливу та взаємопроникненню на фоні генезису мистецтва в Україні та за її межами.

Проводиться з ініціативи Президії Національної академії мистецтв України відділенням синтезу пластичних мистецтв та секцією естетики та культурології, за участі відділень образотворчого мистецтва та теорії та історії мистецтв.

Захід відбудеться 08 листопада 2022 року в приміщенні Національної академії мистецтв України (вул. Бульварно-Кудрявська, 20). Форма проведення – змішана (можлива як жива присутність, так і онлайн (платформа Zoom).
Проблематика конференції:

Мистецтво як рефлексія соціокультурних потрясінь;
Століття ХХ–ХХІ – пошуки нових культурних смислів;
Кризові явища у новітньому мистецтві та архітектурі;
Перехідні процеси в мистецькому полі;
Мистецтво як інструмент легітимізації владних еліт;
Синтез мистецтв у розвитку світового культурного простору ХХІ ст.;
Інтеграція новітніх технік і технологій у сучасний культурно-мистецькій простір: світовий та вітчизняний досвід;
Трансформація ролі і творчих можливостей мистця в сучасних реаліях художньої творчості.

Illustration