Новини Від модерну до модернізму: три етапи архітектури Києва

Побачив світ новий тираж монографії Андрія Марковського «Від модерну до модернізму: три етапи архітектури Києва».

06.07.2023

27-го червня в рамках в рамках виставки «Василь Кричевський: твори з фондового зібрання Софії Київської» (Будинок митрополита) відбулася лекція вченого секретаря відділення синтезу пластичних мистецтв НАМ України, доктора архітектури Андрія Марковського на тему «Архітектура міжвоєнного Києва на прикладі творчості Василя Григоровича Кричевського».
Під час заходу було презентовано новий тираж монографії. У книзі представлено генезис київської архітектури першої половини ХХ ст. з визначенням трьох межових моментів, «криз», що ознаменували собою різку зміну вектору розвитку. Поетапно розглянуто перехід від історично-еклектичних ремінісценцій та Ар Нуво до авангарду; від конструктивізму та раціоналізму до радянської неокласики; від так званого сталінського ампіру до радянського архітектурного модернізму та функціоналізму. 

На кожному з етапів проаналізовані ітерації впливу народних традицій, українського бароко та українського архітектурного модерну. Акцентовані маркери локальної культурної та національної самоідентифікації. Креаторський поступ у місті подається як частина глобальних загальносвітових зрушень з виявленням унікальних особливостей та міжнародних паралелей.

Illustration

Марковський А. І. Від модерну до модернізму: три етапи архітектури Києва /Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України; Київ. нац. ун-т будівництва та архіт. Київ: ФОП Лопатіна О.О., 2020. 320 с. ISBN 978-617-7533-68-8.