Новини НАМ УкраїниНаукова конференція: Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах

Конференція присвячена проблемам становлення, розвитку та взаємодії соціальних, культурних і мистецьких полів, їх взаємовпливу та взаємопроникненню на фоні генезису мистецтва в Україні та за її межами.

05.10.2022

Конференція проводиться з ініціативи Президії Національної академії мистецтв України відділеннями синтезу пластичних мистецтв, образотворчого, музичного, театрального мистецтва, кіномистецтва і відділенням теорії та історії мистецтв. Захід відбудеться 23 листопада 2022 року.
Проблематика конференції:● Взаємовплив та взаємопроникнення різних видів мистецтв;● Роль полілогу в соціокультурному просторі;● Особливості процесу взаємодії креатора і публіки в мистецькому полі;● Феномен синтезу в сучасних мистецьких практиках.За результатами роботи конференції планується публікація тез на офіційному сайті НАМ України. Заявки на участь у конференції та тези доповідей просимо надіслати до 18 грудня 2020 року в електронному вигляді на e-mail: ten.rku%40fnokuman (у назві теми вказати «Конференція. Синтез»).
Для отримання додаткової інформації звертатися до координаторів конференції– учених секретарів відділень НАМ України:● Бердинських Святослава Олександровича, 067 265 82 31;● Владимирової Наталії Вікторівни, 067 321 77 16;● Зубавіної Ірини Борисівни, 066 725 96 73;● Марковського Андрія Ігоровича, 097 337 97 66;● Станкович-Спольської Ради Євгенівни, 067 501 03 06;● Харченко Поліни Вагифівни, 067 504 51 61.

Illustration

Вимоги до оформлення тез:Обсяг – 2–3 сторінки формату А4, WORD. Шрифт – Times New Roman 14, поля 20 мм, орієнтація сторінки – книжкова, інтервал – 1,5. Мова – українська, англійська.
Структура тез: ПІБ автора, науковий ступінь, вчене, почесне звання, повна назва організації, ORCID (в разі наявності), назва, текст. 
Для студентів необхідно додатково вказати ВНЗ, курс, спеціальність, ПІБ, науковий ступінь, вчене, почесне звання, та посаду керівника.