НовиниПОВІДОМЛЕННЯ про чергові вибори
дійсних членів (академіків)
і членів-кореспондентів НАМ України

Постановою Президії НАМ України від 18.04.2024 щодо проведення чергової виборної сесії Загальних зборів оголошено прийом документів на заміщення вакантних посад дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАМ України. Відповідно до публікації повідомлення в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур’єр» (24.04.2024, № 83) прийом документів триватиме до 24.05.2024 включно.

24.04.2024

Повідомлення Національної академії мистецтв України

Національна академія мистецтв України оголошує у липні 2024 року проведення виборної сесії Загальних зборів і, згідно з її Статутом, повідомляє про наявність вакансій дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів у відповідних відділеннях:

Illustration

Дійсними членами (академіками) НАМ України, відповідно до її Статуту, обираються вчені, митці з числа членів-кореспондентів НАМ України, які досягли значних успіхів у розвиткові та збагаченні української художньої культури, науковій, художній, педагогічній діяльності, мистецтвознавстві та культурології і створили визнані вітчизняною та світовою науковою спільнотою наукові школи, запропонували підхід до розв’язання наукових проблем, що мають велике теоретичне чи практичне значення, провадять активну наукову і громадську діяльність.
Членами-кореспондентами НАМ України обираються вчені, що мають науковий ступінь доктора наук, визнаний вітчизняною та світовою науковою спільнотою науковий доробок, розв’язали наукову проблему, що має вагоме теоретичне чи практичне значення, провадять активну наукову і громадську діяльність, діячі національного мистецтва України у творчому доробку яких є визначні твори мистецтва, досягли значних успіхів у створенні мистецтвознавчих та культурологічних праць, реалізації загально-мистецьких проєктів, програм, поєднують наукову, педагогічну та творчу діяльність.
Право висувати кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти НАМ України надається дійсним членам (академікам), членам-кореспондентам НАМ України, вченим (науковим) радам наукових установ, атестованих відповідно до вимог Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», та закладів вищої мистецької освіти.
Висування кандидатів у дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАМ України і прийняття документів здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення про вибори.

По кожній рекомендованій кандидатурі кандидатом на обрання, установою чи організацією мають бути підготовлені такі документи й матеріали: подання (за рекомендацією дійсних членів (академіків) або членів-кореспондентів НАМ України), подання та відповідно оформлені протокольні рішення (за рекомендацією вчених рад (наукових рад) наукових установ або закладів вищої мистецької освіти), творча характеристика, особовий листок по обліку кадрів, автобіографія кандидата, 4 фотокартки (3 х 4 см) та 2 фото (10 х 15 см) кольорові, перелік наукових праць або основних творів, копії документів про освіту, наукові ступені, вчені та почесні звання, державні нагороди, альбом фоторепродукцій (творів візуального мистецтва, архітектури, дизайну), творчих робіт, відео-аудіо матеріали музичних, сценічних та кінотворів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, публікації в пресі та відгуки про наукові та творчі здобутки кандидата, заява кандидата на участь у конкурсі, згода кандидата на збір та обробку персональних даних, звіт кандидата про роботу за 3 роки (для кандидатів на заміщення вакансії дійсного члена (академіка)).
Невідповідність поданих документів зазначеним вимогам є підставою для недопущення кандидатури до обрання.
Зазначені документи та матеріали (в одному примірнику) надсилаються протягом одного місяця з дня оприлюднення цієї інформації за адресою: 01054, Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 20, Президія Національної академії мистецтв України (контактні телефони: (044) 486-31-36, (044) 486-33-69.
Список висунутих і зареєстрованих кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти НАМ України оприлюднюється на офіційному веб-сайті НАМ України та у засобах масової інформації не пізніше ніж за 15 днів до виборів.
Сесія загальних зборів з виборів дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАМ України відбудеться згідно з Положенням «Про вибори до Національної академії мистецтв України», затвердженим Постановою Президії НАМ України.
Президент Національної академії мистецтв України,академік Віктор СИДОРЕНКО
В.о. головного ученого секретаря Національної академії мистецтв України, академік Олексій СКРИПНИК