Новини Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах

НАМ України запрошує до участі в четвертій щорічній міжнародній науковій конференції «Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах».

02.11.2023

Конференція присвячена проблемам становлення, розвитку та взаємодії соціальних, культурних і мистецьких полів, їх взаємовпливу та взаємопроникненню на фоні генезису мистецтва в Україні та за її межами.
Конференція проводиться Національною академією мистецтв України (відділенням синтезу пластичних мистецтв спільно з відділенням образотворчого мистецтва) за підтримки Національної спілки архітекторів України та Української філії Міжнародної мережі традиційного будівництва, архітектури та урбаністики (INTBAU Ukraine). 
Захід відбудеться 17 листопада 2023 року на платформі Zoom:
Topic: СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ У СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСАХTime: Nov 17, 2023 10:00 AM HelsinkiJoin Zoom Meetinghttps://us06web.zoom.us/j/89873654566?pwd=1KhvByNAefJ9muGMM2IRIEySgJx4ss.1Meeting ID: 898 7365 4566Passcode: 06238

Програма конференції та електронна версія тез (за результатами конференції) будуть розміщені на офіційному веб-сайті НАМ України. 
Цьогорічна конференція присвячена мистецькому квадрієнале "Мистецтво молодих 2023", виставці-конкурсу кращих студентських робіт провідних творчих вищих навчальних закладів України, що проходила у Львові в серпні-вересні 2023 року.
Проблематика конференції:: Мистецтво як рефлексія соціокультурних потрясінь; Реставрація, консервація, ревіталізація культурного спадку; Архітектура та мистецтво: традиції/ сучасність Століття ХХ–ХХІ – пошуки нових культурних смислів; Кризові явища у новітньому мистецтві та архітектурі; Перехідні процеси в мистецькому полі; Мистецтво як інструмент легітимізації владних еліт; Синтез мистецтв у розвитку світового культурного простору ХХІ ст.; Інтеграція новітніх технік і технологій у сучасний культурно-мистецькій простір: світовий та вітчизняний досвід; Трансформація ролі і творчих можливостей митця в сучасних реаліях художньої творчості. Роль і значення професійної мистецької освіти для формування суспільного світогляду
Робочі мови конференції – українська, англійська, французька, польська. Заявки на участь у конференції та тези доповідей надсилати до 10 листопада 2023 року в електронному вигляді на e-mail: ten.rku%40fnokuman (у назві теми вказати «Конфернція_Синтез»).
За додатковою інформацією звертайтеся до координаторів конференції:
Андрія Марковського, ten.rku%40iyksvokram_iirdna, +38 097 337 97 66 (учений секретар відділу синтезу пластичних мистецтв НАМ України, доктор архітектури, доцент);
Святослава Бердинських, moc.liamg%40umanstrA, +380 67 265 82 31 (учений секретар відділення образотворчого мистецтва НАМ України, кандидат технічних наук).Illustration

ПРИКЛАД ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ:
П.І.Б. -------------------------------------------------------------ВНЗ / Наукова установа--------------------------------------Посада ------------------------------------------------------------Науковий ступінь ----------------------------------------------Вчене звання ----------------------------------------------------Почесне звання -------------------------------------------------E-mail -------------------------------------------------------------Тема доповіді ---------------------------------------------------
Планую: (потрібне підкреслити) виступ із доповіддю (10 – 15 хв.), тільки публікація тез. 
Вимоги до оформлення тез:Обсяг: 1 – 4 сторінки. формат А4, WORD. Шрифт: Times New Roman 14, поля 20 мм, орієнтація сторінки – книжкова, інтервал – 1,5.
Структура тез: ПІБ автора, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, посада та повна назва організації*, назва, текст.*Для студентів необхідно додатково вказати ВНЗ, курс, спеціальність, ПІБ, науковий ступінь, вчене, почесне звання, посаду наукового керівника.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
ПЕТРЕНКО ПетроКандидат архітектури, доцент, Народний художник України,Професор кафедри Синтезу в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури.
КИЇВСЬКА АРХІТЕКТУРНА ШКОЛА 1960-Х РОКІВПерші повоєнні десятиліття ХХ століття були...