Новини Вітання НАМ України

Президія і колектив НАМ України, відділення теорії та історії мистецтв та інші відділення НАМ України сердечно вітають члена-кореспондента НАМ України, доктора мистецтвознавства, професора Клековкіна Олександра Юрійовича із ювілеєм 70 років!

26.12.2023

Бажаємо міцного здоров’я, щастя й натхнення на подальшу багаторічну плідну наукову працю у сфері театрознавства України!  Олександр Юрійович Клековкін – театрознавець, театральний діяч, педагог. Доктор мистецтвознавства (2003), професор (2004), заслужений діяч мистецтв України (2002), член-кореспондент НАМ України (2017), лауреат премій Спілки театральних діячів України у галузі театральної критики і театрознавства (1993, 2002), літературно-мистецької премії ім. І. П. Котляревського (2001), премії «Книга року» (2002).
По закінченню Київського державного інституту культури та Київського державного інституту театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого працював асистентом режисера студії «Укртелефільм», режисером-постановником Київського обласного музично-драматичного театру імені П. К. Саксаганського, викладачем кафедри режисури Київського державного інституту культури. З 1991 по 1999 рр. був редактором відділу журналу «Український театр», а згодом – заступником головного редактора журналу «Вісник податкової служби». Упродовж багатьох років науковець вів активну педагогічну роботу, викладаючи фахові дисципліни у КНУТКіТ імені І.К. Карпенка-Карого. 

З 2011 року О.К. Клековкін є головним науковим співробітником ІПСМ НАМ України, де неодноразово виступав керівником виконання тем фундаментальних науково-дослідних тем, був Головою спеціалізованої ради Д 26.460.01 за спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія культури» та брав активну участь у роботі Науково-методичної ради ІПСМ. В різні роки О.Ю. Клековкін очолював відділи ІПСМ НАМ України: відділ науково-творчих досліджень, інформації та аналізу (2011-2017), теорії та історії культури (2017-2020). 

Нині О.Ю. Клековкін є начальником відділу естетики ІПСМ НАМ України, членом вченої ради ІПСМ та Спеціалізованої вченої ради Д 26.460.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія культури» (мистецтвознавство). Окрім того, він є членом редакційних колегій ряду фахових видань ІПСМ НАМ України, КНУКіМ, а також ЛНУ ім. І. Франка та КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого. 

У науковому доробку О. Клековкіна понад 250 публікацій, серед яких 35 монографій, навчальних посібників та ін. Це, зокрема: «Містерія у ґенезі театральних форм і сценічних жанрів» (2001), «Сакральний театр: Ґенеза. Форми. Поетика» (2002), «Античний театр» (2004), «Блазні Господні» (2006), «Theatrica / Старовинний театр у Європі від початків до кінця XVIII ст.: Лексикон» (2009), «Theatrica / Практика сцени: Лексикон» (2010), «Theatrica / Фабрика видовиськ: Лексика українського театру 1917-1930-х років. 

Illustration

Матеріали до словника» (2013), «Театр при столику» (2013), «Політичний театр» (2014), «Мистецтво: Методологія дослідження» (2017), «Історіографія театру: Напрямки. Школа. Методи. Постаті» (2017), «Mise en scène: Ідеї. Концепції. Напрями» (2017), «Мистецтво: Методологія дослідження» (2017), «Сценарії дослідження» (2018), «Театрознавство: Предметне поле» (2019), «Театральна культура України: Сценарії. Ролі. Статуси» (2020), «Соціалістичний реалізм: Словник культурних сценаріїв (2021), розділ «Потерпілі: сценарій колективного екстазу у дискурсі державного мистецтва» у колективній монографії «Najnowsza słowiańska literatura i kultura popularna» (Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, 2021), видано навчальний посібник «Проторежисура: Організація вистави у «дорежисерському» театрі: Навчальний посібник» / КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого. Київ. Арт Економі, 2021р.; «Ріхард Вагнер і Лесь Курбас» (розділ до колективної монографії «Українська книга про Ріхарда Вагнера» (2022), а також упорядкування, наукове редагування видання у співавторстві з М.Р. Губаренко), «Чаювання зі Станіславським: Історичний нарис» (2022), «Прогулянки з Наталкою: Історичний нарис». (2022). У 2023 році побачили світ такі праці О.Ю.Клековкіна, як розділ «Життя у цитаті» до колективної монографії «В обороні культури» (ІПСМ НАМ України. 2023 р.), «Український театр: Rediscovering!» (передмова до праці С. Бондарчука «Мімограмота», 2023); підготовлено фундаментальну монографію «Режисерська система: горизонтальний аналіз» (2023).
Нагороджений: Почесною грамотою Міністерства культури і туризму України, ЦК Профспілки працівників культури України (2008), Почесною грамотою Київського міського голови (2008), Срібною медаллю НАМ України (2011), Золотою медаллю НАМ України (2016), Почесною грамотою Верховної Ради України (2013). У 2023 році рішенням Президії НАМ України О.Ю. Клековкіна нагороджено Великою Золотою медаллю (за створення фундаментальної монографії «Режисерська система: горизонтальний аналіз»).