НовиниТрактат Федора Шміта «Мистецтво:його психологія, його стилістика, його еволюція» українською

У перекладі радника Президії НАМ України, професора Андрія Пучкова в київському Видавництві «Дух і Літера» побачив світ програмний теоретичний трактат академіка ВУАН Федора Шміта (1877–1937) «Мистецтво: його психологія, його стилістика, його еволюція».

29.08.2023

За понад сто років, що спливли від часу появи книги Федора Шміта, в українській науці про мистецтво мало що змінилося. Праця, вперше видана в Харкові у березні 1919 року, зберігає актуальність і лишається обов’язковою для спраглих опанувати теорію світової візуальної культури й архітектури.

Illustration

Трактат презентує концепцію становлення мистецтва в обширі його онтологічних проявів: од морфології виготовлення твору до соціології його функціонування й тонкощів психології сприйняття.


Теорія «прогресивного циклічного розвитку мистецтва», викладена в книзі, є унаявненням теоретичних розмислів, базованих на фактах історії мистецтва, а не історії митців. У перебігу студіювання виділених п’яти компонентів зображального мистецтва (ритм, форма, рух, простір, світло) автор унаочнює природу і сутність художніх творів на підставі шести стилів живопису (ірреалізм, ідеалізм, натуралізм, реалізм, ілюзіонізм, імпресіонізм), навчає того, як їх слід сприймати; якщо не сприймати – як ставитися. Архітектурні форми дерев’яних церков Українських Карпат (переважно бойківського типу) піддано компаративно-теоретичному осмисленню.
Трактат Федора Шміта цікавий не лише фахівцеві – текст пояснює, що таке мистецтво, як має поводитися глядець (любитель, студент), комунікуючи з твором візуального, як мусить виховувати розумне око, аби споглядати художнє не лише emotio, а й більш-менш ratio.
Книга вийшла за загальною редакцією професора Катерини Станіславської (Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого).