Новини НАМ УкраїниАтестація науковців

В Інституті проблем сучасного мистецтва НАМ України відбулася атестація наукових працівників.

29.02.2023

27-го лютого в Інституті проблем сучасного мистецтва НАМ України було проведено атестацію науковців Інституту. Згідно з Положенням про атестацію наукових працівників, атестаційна комісія оцінювала результативність наукової діяльності співробітників. Наукова компетентність науковця складається з таких компонентів — написання одноосібних монографій та розділів у колективних монографіях, статей до наукових фахових видань України (категорія «А» та «Б») та фахових періодичних збірників, участь у всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, круглих столах, симпозіумах, участь у грантових програмах та науковому стажуванні, що дають можливість підвищити рівень теоретичної та практичної підготовки, а загалом свідчать про інноваційність та результативність авторських студій.

Illustration

«У визначенні рівня кваліфікації наукового працівника займаній посаді, стимулюванні підвищення його професійного рівня допомагає система “Е-портфоліо науковців”, впроваджена чотири роки тому в електронний документообіг Інституту» – розповідає Ігор Савчук, директор ІПСМ НАМ України

Він додає: «Завдяки розробленому уніфікованому формату звітності, в режимі постійного доступу, співробітники постійно оновлюють інформацію про свою наукову активність в особистому профайлі. При цьому це не закрита система, адже кожен науковець має доступ в режимі перегляду до профайлу колеги і його досягнень. Відтак спільнота Інституту отримала можливість чітко відстежувати результативність й перспективність діяльності як окремого члена наукового колективу, так і прогнозувати результати атестації Інституту як наукової установи, що відбудеться у 2024–2025 роках. Нині маємо хороші результати: атестаційною комісією було засвідчено загальний високий рівень професіоналізму проатестованих працівників».
У роботі атестаційної комісії взяли участь відомі вчені та провідні науковці ІПСМ НАМ України, зокрема, головний науковий співробітник ІПСМ НАМ України, академік, доктор мистецтвознавства, професор Ірина Зубавіна, головний науковий співробітник ІПСМ НАМ України, член-кореспондент, доктор мистецтвознавства, професор Олександр Клековкін, головний науковий співробітник ІПСМ НАМ України, член-кореспондент, доктор мистецтвознавства, професор Олексій Роготченко, завідувач відділу новітніх технологій, кандидат мистецтвознавства, старший наук. співробітник Оксана Ременяка.
Фото Т. Мячкової.