Олена Сергіївна Зінькевич

Член-кореспондент НАМ України

Illustration

Олена Сергіївна Зінькевич

  нар. 1940

Музикознавець, учений, педагог

  Член-кореспондент НАМ України (2009)

  Доктор мистецтвознавства (1988)

  Професор (1990)

  Лауреат премії імені М.В. Лисенка (2006)

  Член International Musicological Society (IMS)

  Член Національної Спілки композиторів України

Олена Сергіївна Зінькевич - музикознавець, учений, педагог, відомий як в Україні, так і в багатьох країнах Європи й світу.

Сфера наукових інтересів дослідниці – питання методології музикознавства, глибинні закономірності музично-історичного процесу, український музичний авангард 1960-х, український музичний постмодерн, генетико-типологічні аспекти розвитку українського симфонізму тощо. О.С. Зінькевич розробила та впровадила в навчальний процес професійної підготовки музикознавців курси «Методологія, теорія та історія музичної критики», Методологія історичного музикознавства, Музичнийпостмодерн. Упродовж 25 років (1989-2015) очолювала єдину в Україні кафедру «Історія музики етносів України та музичної критики», є автором (разом з Ю. Чеканом) першого в Україні підручника з музичної критики. Як критик і публіцист, Олена Сергіївна постійно виступала в періодиці України, є автором багатьох енциклопедій, організатором міжнародних та всеукраїнських проектів і конференцій, автором наукових видань (книжок та статей) в Україні та багатьох країнах зарубіжжя. Виступи О.С. Зінькевич на світових конгресах та її публікації в Німеччині, Англії, Бельгії, Швейцарії, Нідерландах, Японії, Росії та ін. сприяють розповсюдженню наукової інформації про національну культуру та є свідоцтвом високого рейтингу українського музикознавства.

Основні наукові праці О.С. Зінькевич: Монографії та авторські збірки: «Георгій Майборода» (1973), «Якби Чехов був музикантом» (1980), «Динамика обновления. Украинская симфония на современном этапе в свете диалектики традиций и новаторства»(1986), «Симфонічні гіперболи (Про музику Євгена Станковича» (1999, 2002), «Концерт и парк на крутояре... (Киев музыкальный ХІХ – начала ХХ ст.). Очерки» (2003), «Память об исчезающем времени. Страницы музыкальной летописи» (2006), «Mundus musicae. Тексты и контексты. Избранные страницы» (2007), «О настоящем, о былом размышляет Евгений Станкович в беседахс Еленой Зинькевич» (2012), «Смыслы музыки на разломах истории» (2021).

О.С. Зінькевич є редактором та упорядником 18 наукових збірок. В її доробку більше 200 статей, серед останніх: “Phenomenon of Japan” in Ukrainian music (2017), «One-Man-Orchestra” A.N. Vinogradsky» (2018), «The Mahler’s reception in Ukrainian symphonism»(2018), «Шенберг-центр у Відні» (2019 «Б.М. Лятошинський та київська композиторська школа (до 50-х роковин композитора)» (2019), «Культурні парадигми музичного мистецтва епохи соцреалізму (на прикладі української музики 1950‑60‑х рр.)» (2019), «The Conservatoire in occupied Kiev (19 September 1941 to 6 November 1943)» (2020), «Київські адреси та друзі П.Чайковського» (2020), «The Role of the Second Viennese School in the Formation of the Ukrainian Avant-garde of the 1960s» (2020) та ін.

Професор кафедри світової історії музики Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського.

Нагороджена: Великою Золотою медаллю НАМ України (2020), Золотою медаллю НАМ України (2010), Подякою Кабінету Міністрів України (2003), премією імені М.В. Лисенка (2006), премією журналу «Сучасність» (1999).