Ігор Миколайович Юдкін

Член-кореспондент НАМ України

Illustration

Ігор Миколайович Юдкін

    нар. 1948

Мистецтвознавець, дослідник художньої культури, теорії культури та стилістики

    Член-кореспондент НАМ України (2006)

    Доктор мистецтвознавства (1996)

Ігор Миколайович Юдкін з 1970 року і понині працює в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України (в 1996–2016 завідувач відділу). З 2008 також працює в Інституті культурології НАМ України. Є членом Міжнародного комітету славістів (з 2020 р.), членом Національної спілки композиторів України та Міжнародного товариства теорії музики (з 2016 р.).

Основні напрями наукових зацікавлень – застосування лінгвістичних методів у дослідженнях культури, риторика як методика дослідження текстів, ритмологія як інтеграційна міжгалузева дисципліна, загальна стилістика та історія стилів. І.М. Юдкін проводить активну науково-педагогічну роботу. Ним написана програма «Прикладна культурологія», монографія «Культурологія Просвітництва» затверджена як навчальний посібник, він читає авторські курси лекцій за затвердженими програмами з історії культури, методів культурологічних досліджень та психології творчості для аспірантів ІМФЕ НАН України. Під керівництвом І.М. Юдкіна підготовлено і успішно захищено 6 докторських і 1 кандидатська дисертації.

Науковець є постійним учасником багатьох міжнародних форумів, конференцій, у тому числі тих, що ініціюються й проводяться НАМ України. Він неодноразово брав участь у з’їздах славістів, у міжнародних лінгвістичних конференціях, зокрема, впродовж більш як 20 років щороку в конференції «Мова і культура» ім. С. Бураго. У науково-творчому доробку І. Юдкіна понад 10 авторських монографій та редакційна підготовка 19 колективних досліджень (серед яких томи І та ІІ «Історії українського театру), багато статей з актуальних питань музикознавства, теорії культури та стилістики у вітчизняній та міжнародній пресі. Під керівництвом І.М. Юдкіна успішно виконано 9 тем фундаментальних наукових досліджень у ІМФЕ НАНУ та 4 теми в ІК НАМ України. Науковець є також членом Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій ІМФЕ імені М.Т. Рильського НАН України; у 1996–2008 рр. був експертом ВАК.

Основним науковим надбанням дослідника є праці: «Нариси німецької музичної культури другої половини ХХ століття» (1994), «Культурологія Просвітництва» (1999), «Культура романтики» (2001), «Короткий семантико-етимологічний довідник: славістика та романо-германістика» (2004), «Формування визначників української культури» (2008), «Aphoristic Foundations of Dramatic and Lyrical Poetry» («Афористичні основи драматичної і ліричної поезії», 2014), «Феноменологія культури як методологія інтерпретації» (2020), а також такі статті, як «Григорій Сковорода як драматург» (2015), «Багатомірність тексту як загальна художня проблема» (англ. мовою, 2015), «Театральні образи та засоби в українській культурі: від Г. Сковороди до М. Коцюбинського» (2016), «Абстракція повсякдення як основа цілісності тексту: досвід Івана Кочерги» (англ. мовою, 2017), «Герменевтика, евристика, морфологія: метатекст як вихідна точка інтерпретації» (2018), «Г.П. Прокофьев – один из основоположников музыкальнойпсихологии» (2018), «Історизм Пантелеймона Куліша» (2019), «Міф, мовна картина світу та історична свідомість» (нім. мовою, 2019), «Феноменологія як методологія історичної поетики» (2019), «Феноменологічна інтуїція в мистецькій інтерпретації історії» (2020), «Семантична невизначеність як відтворення синкретизму в останньому драматичному творі Гергарта Гауптмана» (англ. мовою, 2020), «Художні деталі в семантичному ритмі драматичного твору» (2020), «Предметний зміст художнього тексту: від феноменології до мереології» (2021) та багато інших.

Провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України.

Нагороджений: медаллю «1500-річчя Києва» (1984); всеукраїнська премія з музикознавства Національної Спілки Композиторів України «Primus inter pares» за монографію «Aphoristic Foundations of Dramatic and Lyrical Poetry» (2017); Золота медаль Національної Академії Мистецтв України (2018); медаль Національної академії Наук України «За підготовку наукових кадрів (2018).