Наталія Вікторівна Владимирова

Член-кореспондент НАМ України

Illustration

Наталія Вікторівна Владимирова

    нар. 1958

Театрознавець, педагог

    Член-кореспондент НАМ України (2014)

    Доктор мистецтвознавства (2009)

    Професор (2011)

Наталія Вікторівна Владимирова після закінчення Київського державного інституту театрального мистецтва працювала у Державному музеї театрального, музичного та кіномистецтва України. У 1992 році вона захистила кандидатську дисертацію, а у 2009 – докторське дослідження та отримала вчене звання професора. Н. Владимирова є автором понад 100 наукових публікацій, монографії «Західноєвропейський театр у динаміці культуро-творчого процесу межі ХІХ-ХХ століть», співавтором декількох колективних досліджень, першої в українському театрознавстві Програми-конспекту «Історія театру Західної Європи і США», співавтором 3 фахових підручників.
Н. Владимирова – відомий дослідник історії як зарубіжного, так і українського театру, театральний критик, учасник та організатор мистецьких акцій, наукових конференцій. Її критична думка постійно лунає у теле- та радіопередачах, що висвітлюють історичні аспекти та актуальні проблеми театральної культури сьогодення. Вже понад 30 років науковець проводить педагогічну роботу на кафедрі театрознавства КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, неодноразово виконувала обов’язки Голови ДЕК на факультеті культури і мистецтв ЛНУ імені І. Франка та в інших мистецьких навчальних закладах України. Багато років Н. Владимирова входила до Спеціалізованої Вченої Ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій ІМФЕ імені М. Т. Рильського, є членом низки редколегій фахових видань, постійно залучається до співпраці у складі АК із захисту кандидатських та докторських досліджень при Міністерстві освіти України, а також до роботи експертних груп при Міністерстві культури та інформаційної політики України та МОН.
З 2023 року завідувачка кафедри театрознавства Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.