Алла Костянтинівна Терещенко

Член-кореспондент НАМ України

Illustration

Алла Костянтинівна Терещенко

  нар. 1938

Музикознавець, музичний критик, педагог

  Член-кореспондент НАМ України (2001)

  Доктор мистецтвознавства (1986)

  Професор (2002)

  Лауреат премії Національної спілки театральних діячів України в галузі театрознавства і театральної критики (1988)

  Член Національної спілки композиторів України

  Член Національної спілки театральних діячів України

Алла Костянтинівна Терещенко – провідний науковець в українському музикознавстві, адже презентує здобутки останнього на численних всеукраїнських та міжнародних конференціях та здійснює популяризацію на світовому рівні через мистецтвознавчі журнали та збірники (є членом редколегій низки фахових видань). Дослідниця взяла активну участь у написанні статей до фундаментальних видань – «Української музичної енциклопедії» та «Енциклопедії українознавства», опрацювала матеріали для багатотомних видань: «Історія української культури» та «Історія української музики». Упродовж багатьох років А.К. Терещенко веде викладацьку роботу, є професором Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. Завжди долучається з актуальними доповідями з проблем музикознавства до роботи наукових конференцій, круглих столів, що проводяться з ініціативи НАМ України. У 2009 році світ побачив збірник наукових статей «Музична україністика. Сучасний вимір», виданий на пошану А. Терещенко.

У науковому доробку дослідниці – понад 120 публікацій. Вона докладає багато зусиль для популяризації та збереження творчої спадщини національного музичного мистецтва. Її статті у фахових збірниках та журналах відображають сучасний стан мистецтвознавства та окреслюють коло наукових пошуків у галузі теорії та історії української музики.

Основні наукові праці А. Терещенко: «Роман Сімович» (1973), «Українська радянська кантата і ораторія» (1980), «Анатолій Солов’яненко» (1982, 2-е видання 1988), «Анатолій Кос-Анатольський» (1986), «Львівський державний академічний театр опери та балету імені Івана Франка» (1989), «Анатолій Солов’яненко. Український голос, що розмовляв з усім світом» (2002), «Анатолій Солов’яненко. Творчий шлях» (2009). Дещо про жанр мюзиклу та його сценічні інтерпретації» (2019) та інші. Дослідниці належать розділи колективних монографій, зокрема «Львівський оперний театр опери та балету» (до 100-річчя заснування, розділ «Львівський оперний театр 1945–1991 рр.» (2020); розділ «Українська вокально-симфонічна музика» до ІІІ тому колективного видання «Історія української музики» (2020), фундаментальне видання «Українська кантата і ораторія» (2021).

Професор кафедри музичного виховання Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого.

Нагороджена: Золотою медаллю НАМ України (2008).