Олег ЯрославовичБоднар

Член-кореспондент НАМ України

Illustration

Олег ЯрославовичБоднар

    нар. 1947

Архітектор-дизайнер, проектант, науковець та педагог

    Член-кореспондент НАМ України (2009)

    Доктор мистецтвознавства (1994)

    Професор (1996)

    Член Національної спілки архітекторів України (1993)

Олег Ярославович Боднар – Лауреат Обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури ім. Івана Левицького з номінації «Архітектура» за меморіальний комплекс «Скнилівська трагедія» (2005). Нагороджений: медаллю Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення».
Посада – професор Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка». О. Боднар – яскравий представник авторського стилю. У його творчому доробку – унікальна серія експериментальних проектів, які демонструють можливості застосування геометричних структур в архітектурному формотворенні. Ці проекти експонувалися на багатьох всеукраїнських та міжнародних виставках; персональні виставки відбулись у Львові (1998), Хайфі (Ізраїль, 1998), Києві (2000), Будапешті (2003). Відомий в Україні та за кордоном своїми працями з фундаментальних проблем мистецтвознавства, зокрема в напрямі міждисциплінарних досліджень; йому належить наукове відкриття, що стосується загальних закономірностей формотворення і гармонізації у природі та мистецтві.
О. Боднар є талановитим педагогом та громадським діячем, адже він – ініціатор і організатор відкриття в Національному університеті «Львівська політехніка» сучасних і перспективних спеціальностей «Дизайн» та «Дизайн архітектурного середовища»; розробив і ліцензував навчальні плани для цих спеціальностей. З 2004 до 2013 року О. Боднар був головою Спеціалізованої вченої ради у Львівській академії мистецтв, є членом Консультативної ради Міжнародної асоціації міждисциплінарних досліджень симетрії (І8І8-8УММЕЕЛ.У), є почесним членом Міжнародного комітету із захисту пам’яток архітектури, член Спеціалізованої вченої ради Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка», член Спеціалізованої вченої ради в Харківській державній академії дизайну та мистецтв.
Своїми роботами робить значний внесок у розвиток синтезу мистецтв, має понад 50 публікацій, з них 3 монографії. Основні роботи: церква в м. Івано-Франківськ (2001), церкви та музей Митрополита Шептицького в Прилбичах (1998), церква в м. Яворів (1995). Наукові праці: монографія «Золотий переріз і неевклідова геометрія в науці та мистецтві» (1994), «Формотворення просторових структур на основі паралелографів» (1980), «Проблеми традицій у сучасній українській цер - ковній архітектурі» (2000); методичні вказівки з основ архітектурної композиції «Геометричні засоби формоутворення» (1986) та до курсу «Основи композиції» («Види симетрії на площині та у просторі», 1990); пропедевтична програма «Конструктивна геометрія» (1990); наукові фільми «Динамічна симетрія», «Актуальні проблеми теорії дизайну» (2005), «Математичне мистецтвознавство – актуальний напрямок міждисциплінарних досліджень» (2008), проект Всесвітнього центру гармонії та золотого перерізу (2012–2013).
Наукові винаходи: брошура «Динамическая симметрия» (серія «Новое в науке и технике», 1992).

Біографія

● 1947 – народився 1 вересня в с. Перекоси Калузького району Івано–Франківської області. ● 1972 – закінчив Львівській політехнічний інститут за спеціальністю “Архітектура”. ● 1973 – розпочав викладацьку діяльність на кафедрі архітектури у Львівському аграрному університеті. ● 1983–1986 – аспірант Всесоюзного НДІ технічної естетики (м. Москва).●  1986–1996 – старший викладач, доцент, професор Львівської академії мистецтв. ● 1996–2002 – професор Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка».●  2002–2004 – професор кафедри дизайну інтер’єрів Львівської національної академії мистецтв.●  2004–2013 – завідувач кафедри менеджменту мистецтва, професор Львівської національної академії мистецтв. ● З 2013 професор кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка». Член Національної спілки архітекторів України.